Inspiratie, feedback en gezelligheid

In 2003 besluit een aantal enthousiaste amateurfotografen een groep te vormen. Zij hebben elkaar leren tijdens cursussen en werkgroepen bij het Amsterdams Centrum voor Fotografie (ACF) en Fotogram, eveneens in Amsterdam. Het idee is om regelmatig bij elkaar te gaan zitten en elkaars foto’s te bekijken en te bespreken. Het moet geen fotoclub worden met regels en strenge beoordelingen. Het gaat om feedback, inspiratie en gezelligheid.

Bij de oprichting van de groep is de digitale fotografie nog niet doorgebroken. Alle leden werken nog analoog, meestal in zwart-wit. De naam van de groep verwijst naar het edelmetaal dat er in het analoge procedé voor zorgt dat het beeld dat door de camera is vastgelegd, zichtbaar wordt.

De eerste jaren komt de groep voornamelijk bijeen in Haarlem, waar dan drie van de zes leden wonen. In de loop van de jaren verlaten mensen de groep en sluiten anderen zich aan. De groep bestaat nu uit Bart Glaudemans (Haarlem), Jos Peters (Utrecht), Sietse Postma (Bovenkarspel) en Regina van Raalte  (Hoorn).

Een van de vaste activiteiten van de groep is het samenstellen van een jaarboek, waarin een ieder fotografisch terugkijkt op het afgelopen jaar. Het boek wordt in vijfvoud digitaal gedrukt. Daarnaast zijn er af en toe uitstapjes naar fotografisch interessante plekken, zoals IJmuiden, Utrecht, het NDSM-terrein (Amsterdam), het Hembrug-terrein (Zaandam) en Artis. Deze trips resulteren doorgaans ook in een boekje met een selectie uit de gemaakte foto’s.

Fotogroep Zilver is een besloten groep.

contact:
info@fotogroepzilver.nl

websites:
www.jpeters.nl
www.sietsepostma.nl
www.reginavanraalte.nl