fotogroep zilver

home
fotogroep zilver
Fotogroep Zilver (sinds 2003) bestaat uit fotografen uit Haarlem, Hoorn, Bovenkarspel en Utrecht.

De groep fungeert voor de leden als klankbord en biedt zo gelegenheid voor reflectie op eigen werk.

Binnen de groep is geen uitgesproken voorkeur voor genres of fotografische technieken.

Raakvlakken zijn er wel. De foto's hebben vaak een documentair karakter, met veel aandacht voor de autonome kwaliteit van het beeld.

De groep laat zich regelmatig inspireren door een thema. Momenteel is dat 'paradijs'.

Elk jaar geeft fotogroep Zilver een Jaarboek uit.
contact   
info @ fotogroepzilver.nl   
copyright van de foto's berust bij de individuele fotografen